17

Th12
2020

🔥🔥 𝑯𝑶𝑻! 𝑯𝑶𝑻! 𝑯𝑶𝑻! 🔥🔥

🔥🔥 𝑯𝑶𝑻! 𝑯𝑶𝑻! 𝑯𝑶𝑻! 🔥🔥

☀️ 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐓𝐑𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂́𝐍 𝐏𝐇𝐀̀ 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌 – 𝐕𝐔̃𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐔 𝐂𝐇𝐈̉ 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝟑𝟎 𝐏𝐇𝐔́𝐓 ☀️

𝑻𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒑𝒉𝒂̀ 𝒃𝒊𝒆̂̉𝒏 có 𝐜𝐮̛̣ 𝐥𝐲 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟓 𝐤𝐦, ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟑𝟎 𝐩𝐡𝐮́𝐭 – nhanh hơn so với nhiều loại hình giao thông khác từ 𝑻𝑷 𝑯𝑪𝑴 đ𝒊 𝑽𝒖̃𝒏𝒈 𝑻𝒂̀𝒖.

Phà biển được thiết kế hai thân theo 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎ𝑒̣̂ 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑎 với 𝑐ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑎̀𝑖 𝟒𝟓 𝐦, 𝑟𝑜̣̂𝑛𝑔 𝟏𝟎 𝐦, 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑎̂́𝑡 𝟐.𝟗𝟎𝟎 𝐦𝐚̃ 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝑡𝑜̂́𝑐 đ𝑜̣̂ 𝑡𝑜̂́𝑖 đ𝑎 𝟐𝟒 𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐲́/𝐠𝐢𝐨̛̀, đ𝐚́𝐩 𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐚̉ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐡𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚.

𝒉𝒂𝒊 𝒑𝒉𝒂̀ 𝒄𝒐̛̃ 𝒍𝒐̛́𝒏 chở được 𝟑𝟓𝟎 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢, 𝟐𝟎 𝐨̂𝐭𝐨̂, 𝟏𝟎𝟎 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲, 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨́𝐚 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠. 𝐌𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 sẽ có 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐𝟒 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧, 𝒎𝒐̂̃𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂́𝒏 𝒄𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒉𝒂𝒖 60 𝒑𝒉𝒖́𝒕.

Phà biển 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝑏𝑒̂́𝑛 đ𝑜̀ 𝑇𝑎̆́𝑐 𝑆𝑢𝑎̂́𝑡 𝑜̛̉ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑎̂́𝑛 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑎̣𝑛ℎ, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝐶𝑎̂̀𝑛 𝐺𝑖𝑜̛̀, 𝑇𝑃 𝐻𝐶𝑀 đ𝑒̂́𝑛 𝑏𝑒̂́𝑛 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 𝑜̛̉ 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑡𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉ 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 𝑣𝑢̣ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̉𝑖 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 đ𝑖̣𝑎 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 1, 𝑇𝑃. 𝑉𝑢̃𝑛𝑔 𝑇𝑎̀𝑢.

Tuyến phà bắt đầu 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐡𝐮̛̉ vào ngày 𝟐𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎 và bắt đầu 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 vào ngày 𝟐𝟗/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎.

CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ SẢN PHẨM:

 ĐỂ BIẾT THÊM NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VUI LÒNG TRUY CẬP CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

 

 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI HOTLINE:

* ĐẶT TOUR DU LỊCH – EVENT – THUÊ XE – CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN: 0853 56 65 56

* ĐẶT VÉ MÁY BAY – VOUCHER KHÁCH SẠN, RESORT: 0933 118 939 – 0933 502 211 – 0857189067
– Địa chỉ chi nhánh văn phòng Tân Bình: Hẻm 338/67 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
– Email: info.hcmc@haivantravelvn.com (đặt dịch vụ)
                  event1@haivantravelvn.com (tuyển dụng nhân sự)
– Ngày làm việc: Tất cả các ngày trong tuần. (trừ các ngày lễ nghỉ và chủ nhật)
– Giờ làm việc: 08:00 a.m – 17:00 p.m (tất cả các ngày trong tuần)

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.