28

Th12
2020

🤩🤩🤩 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆!!! 😍😍😍

⭐ 𝒬𝓊𝒶̉𝓃ℊ 𝒩𝒾𝓃𝒽 – Kích cầu du lịch “𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝟏𝟎𝟎% 𝐯𝐞́ 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧” ⭐
👉 Từ 𝟏/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝒬𝓊𝒶̉𝓃ℊ 𝒩𝒾𝓃𝒽 tiếp tục áp dụng 𝒎𝒊𝒆̂̃𝒏, 𝒈𝒊𝒂̉𝒎 𝒈𝒊𝒂́ 𝒗𝒆́ tại 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏, 𝒍𝒖̛𝒖 𝒕𝒓𝒖́ 𝒗𝒊̣𝒏𝒉 𝑯𝒂̣ 𝑳𝒐𝒏𝒈, 𝑩𝒂̉𝒐 𝒕𝒂̀𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒂̉𝒏𝒈 𝑵𝒊𝒏𝒉, 𝒌𝒉𝒖 𝒅𝒊 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒂𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒂̆́𝒏𝒈 𝒀𝒆̂𝒏 𝑻𝒖̛̉. Mức 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐥𝐚̀ 𝟓𝟎% và 𝟏𝟎𝟎% đối với các ngày lễ quan trọng như 𝗧𝗲̂́𝘁 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗹𝗶̣𝗰𝗵, 𝗧𝗲̂́𝘁 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 Đ𝗮́𝗻, 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝗤𝘂𝗼̂́𝗰 𝘁𝗲̂́ 𝗣𝗵𝘂̣ 𝗻𝘂̛̃ (𝟴/𝟯), 𝟯𝟬/𝟰 – 𝟭/𝟱…
👉 Kèm theo tỉnh tiếp tục 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐯𝐞́ 𝑡𝑢𝑦𝑒̂́𝑛 𝑥𝑒 𝑏𝑢𝑦́𝑡 𝑡𝑢̛̀ 𝐶𝑎̉𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑉𝑎̂𝑛 Đ𝑜̂̀𝑛 đ𝑒̂́𝑛 𝐻𝑎̣ 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝐷𝑜̂́𝑐 Đ𝑜̉ (𝑈𝑜̂𝑛𝑔 𝐵𝑖́) 𝑣𝑎̀ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑙𝑎̣𝑖. Hình thức giảm giá ưu đãi nằm trong 𝐠𝐨́𝐢 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝟓𝟎𝟎 𝐭𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 được tỉnh 𝒬𝓊𝒶̉𝓃ℊ 𝒩𝒾𝓃𝒽 triển khai trong năm 𝟐𝟎𝟐𝟏.
👉 𝐆𝐨́𝐢 𝐤𝐢́𝐜𝐡 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝟓𝟎𝟎 𝐭𝐲̉ đ𝐨̂̀𝐧𝐠 cho năm 𝟐𝟎𝟐𝟏. tiếp tục tập trung vào thị trường nội địa với kỳ vọng tạo “𝐜𝐮́ 𝐡𝐢́𝐜𝐡” cho ngành du lịch tỉnh. 𝑀𝑢̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑜́𝑛 10 𝑡𝑟𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ, 𝑡𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑑𝑢 𝑙𝑖̣𝑐ℎ đ𝑎̣𝑡 20 𝑛𝑔ℎ𝑖̀𝑛 𝑡𝑦̉ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛𝑎̆𝑚 𝑡𝑜̛́𝑖.

CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ SẢN PHẨM:

 ĐỂ BIẾT THÊM NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VUI LÒNG TRUY CẬP CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

 

 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI HOTLINE:

* ĐẶT TOUR DU LỊCH – EVENT – THUÊ XE – CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN: 0853 56 65 56

* ĐẶT VÉ MÁY BAY – VOUCHER KHÁCH SẠN, RESORT: 0933 118 939 – 0933 502 211 – 0857189067
– Địa chỉ chi nhánh văn phòng Tân Bình: Hẻm 338/67 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
– Email: info.hcmc@haivantravelvn.com (đặt dịch vụ)
                  event1@haivantravelvn.com (tuyển dụng nhân sự)
– Ngày làm việc: Tất cả các ngày trong tuần. (trừ các ngày lễ nghỉ và chủ nhật)
– Giờ làm việc: 08:00 a.m – 17:00 p.m (tất cả các ngày trong tuần)

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.