18

Th1
2021

Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 “Đ𝐄̣𝐏 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐎́𝐂 𝐂𝐇𝐄̂́𝐓”

🔥 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐂𝐇𝐄𝐂𝐊 𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐐𝐔𝐀𝐍 “Đ𝐄̣𝐏 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐆𝐎́𝐂 𝐂𝐇𝐄̂́𝐓” 🔥
“𝑳𝒂̣𝒄 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊” 🧞 là khu du lịch mới mở và có sự mới mẻ, khác biệt. Nơi đây được ẩn mình trong một khu rừng thông gần trung tâm TP. Đà Lạt 🌄 với một hồ nước xanh tự nhiên đẹp mê hồn.
Đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑛ℎ𝑎̂́𝑛 của khu du lịch là “𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒊́ 𝒄𝒂̂̀𝒖 🎈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀𝒖 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒐̛̉ 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒈𝒊𝒖̛̃𝒂 𝒉𝒐̂̀ 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄” thay vì trên cạn, cây đàn piano, bàn tiệc view hồ, v.v, với những góc chụp đẹp nhất và chill nhất nhé.
⭐️ Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉: 1/3 Đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̂𝑚 𝑆𝑖𝑛ℎ, 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 5, 𝑇𝑃. Đ𝑎̀ 𝐿𝑎̣𝑡
⭐️ 𝐆𝐢𝐚́ 𝐯𝐞́: “𝒂́𝒑 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒐 đ𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 11 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊, 𝒄𝒐́ đ𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄”
👉 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣: 𝟑𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 (𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑏𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑜̛, 𝑣𝑒́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 21 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑛ℎ, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑎̣𝑖 5 𝑡𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ đ𝑎̀𝑛 𝑝𝑖𝑎𝑛𝑜, 𝑠𝑖𝑒̂𝑢 𝑥𝑒, 𝑏𝑎̀𝑛 𝑡𝑖𝑒̣̂𝑐, 𝑔ℎ𝑒̂́ 𝑣𝑜̂ ℎ𝑖̀𝑛ℎ, 𝑥𝑖́𝑐ℎ đ𝑢 đ𝑖́𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎).
👉 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣: 𝟔𝟗.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 (𝑏𝑎𝑜 𝑔𝑜̂̀𝑚 𝑏𝑎̆́𝑝 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑜̛, 𝑣𝑒́ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑐𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̣𝑝 ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 ℎ𝑎̣𝑛).
🔥 𝐿𝑢̛𝑢 𝑦́: giá 𝐯𝐞́ 𝐥𝐞̉ 𝟏𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃/𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝟔𝟗.𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 đ𝐚̃ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝟑𝟏% 𝐬𝐨 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́.
⭐️ 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐:
👉 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ đ𝑜̂̀ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑢̛̃: 𝟖𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/𝐛𝐨̣̂ (đ𝑜̂̀ 𝑏𝑜ℎ𝑜 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑙𝑢̛̣𝑎 𝑐ℎ𝑜̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑠𝑡𝑦𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐿𝑎̣𝑐 𝑇𝑖𝑒̂𝑛 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖).
👉 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑖̉𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ: 𝟏𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍𝐃/𝟑 𝐭𝐚̂́𝐦.
👉 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑢𝑜̂́𝑛𝑔 + đ𝑜̂̀ 𝑎̆𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑡𝑢̀𝑦 𝑚𝑜́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̣𝑛.
🔥 Tại 𝑳𝒂̣𝒄 𝑻𝒊𝒆̂𝒏 𝑮𝒊𝒐̛́𝒊 có 𝑥𝑒 𝑗𝑒𝑒𝑝 đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́, có nhân viên hỗ trợ khách tạo dáng và chụp hình giùm cho khách.
🔥 Lưu ý: đối với đoàn bắt buộc đặt trước, báo trước số lượng. đoàn chỉ đóng dấu, không xuất vé.
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, ngoài trời và thiên nhiên
Hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trờiHình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên, văn bản cho biết 'LẠC TIÊN GIỚI CỐI THẦN TIÊN'Hình ảnh có thể có: 1 người, bầu trời, ngoài trời, thiên nhiên, nước và văn bản

 

CÁC THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỊCH VỤ VÀ GIÁ SẢN PHẨM:

 ĐỂ BIẾT THÊM NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VUI LÒNG TRUY CẬP CÁC ĐƯỜNG LINK BÊN DƯỚI:

 

 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI HOTLINE:

* ĐẶT TOUR DU LỊCH – EVENT – THUÊ XE – CÁC DỊCH VỤ KHÁC CÓ LIÊN QUAN: 0853 56 65 56

* ĐẶT VÉ MÁY BAY – VOUCHER KHÁCH SẠN, RESORT: 0933 118 939 – 0933 502 211 – 0857189067
– Địa chỉ chi nhánh văn phòng Tân Bình: Hẻm 338/67 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
– Email: info.hcmc@haivantravelvn.com (đặt dịch vụ)
                  event1@haivantravelvn.com (tuyển dụng nhân sự)
– Ngày làm việc: Tất cả các ngày trong tuần. (trừ các ngày lễ nghỉ và chủ nhật)
– Giờ làm việc: 08:00 a.m – 17:00 p.m (tất cả các ngày trong tuần)