SAIGON SOUTH INTERNATIONAL SCHOOL

Phạm Thùy Ngọc Thạch

Foreign Affairs Manager

Đỗ Quốc Khánh

Sales Manager

Trần Minh Trang

Operating Manager

Trần Thị Mỹ Thắm

Chief Accountant

Dương Võ Trọng Khang

Human Resource Executive

Trần Phan Nhân

GIT Executive

Võ Bảo Thiên

FIT Executive

Lê Thị Hoài Phương

Giám Đốc Công Ty

Phạm Thùy Ngọc Thạch

Trưởng Phòng Đối Ngoại

Đỗ Quốc Khánh

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Trần Minh Trang

Trưởng Phòng Điều Hành

Trần Thị Mỹ Thắm

Kế Toán Trưởng

Dương Võ Trọng Khang

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

Trần Phan Nhân

Chuyên Viên Phòng Khách Đoàn

Võ Bảo Thiên

Chuyên Viên Phòng Khách Lẻ