KHI ĐẾN ĐIỂM THAM QUAN NHƯ VINWONDER, SUNWORLD. TÔI ĐÃ MUA VÉ CHO TRẺ EM NHƯNG ĐẾN NƠI SOÁT VÉ BÁO RẰNG TRẺ EM PHẢI MUA VÉ NGƯỜI LỚN. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CÓ CÁCH NÀO ĐỂ TRANH RẮC RỐI KHI MUA VÉ TRẺ EM?

12

Th7
2021

KHI ĐẾN ĐIỂM THAM QUAN NHƯ VINWONDER, SUNWORLD. TÔI ĐÃ MUA VÉ CHO TRẺ EM NHƯNG ĐẾN NƠI SOÁT VÉ BÁO RẰNG TRẺ EM PHẢI MUA VÉ NGƯỜI LỚN. TRONG TRƯỜNG HỢP NÀY CÓ CÁCH NÀO ĐỂ TRANH RẮC RỐI KHI MUA VÉ TRẺ EM?

Đối với vé tham quan Vinwonder, SunWorld khi quý khách có nhu cầu mua vé cho trẻ em, thì mình không nên đặt trước. Để đến khi đến nơi tham quan, mình sẽ mua vé, vì theo quy định trẻ em dưới 1m1 là miễn phí và trên 1m2 là tính vé người lớn.