NÊN LÀM GÌ KHI BẠN ĐÃ ĐẾN SÂN BAY NHƯNG HÀNH LÝ CỦA BẠN VÌ MỘT SỐ LÝ DO NÀO ĐÓ KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN BĂNG TRUYỀN HÀNH LÝ?

12

Th7
2021

NÊN LÀM GÌ KHI BẠN ĐÃ ĐẾN SÂN BAY NHƯNG HÀNH LÝ CỦA BẠN VÌ MỘT SỐ LÝ DO NÀO ĐÓ KHÔNG XUẤT HIỆN TRÊN BĂNG TRUYỀN HÀNH LÝ?

Nếu xảy ra trường hợp như vậy thì quý khách liền lập tức báo với quầy hỗ trợ khách hàng (của hãng hàng không mà quý khách sử dụng dịch vụ) yêu cầu họ hỗ trợ quý khách tìm kiếm hành lý.