PHÒNG KHÁCH ĐOÀN

31

Th12
2020

PHÒNG KHÁCH ĐOÀN

TRẦN PHAN NHÂN

Chức danh: Chuyên Viên Phòng Khách Đoàn

HÃY LÀM NHỮNG VIỆC BÌNH THƯỜNG BẰNG LÒNG SAY MÊ PHI THƯỜNG

        – DU LỊCH LÀ THỨ DUY NHẤT BẠN MUA MÀ KHIẾN BẠN GIÀU THÊM –