PHÒNG NHÂN SỰ

31

Th12
2020

PHÒNG NHÂN SỰ

DƯƠNG VÕ TRỌNG KHANG

Chức danh: Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

HRBP – Không chịu được áp lực – Đừng mong có kim cương