Tôi có đặt phòng khách sạn đi vào tháng 7, nhưng tình hình dịch bệnh Covid xảy ra như vậy thì tôi có được hủy phòng và không mất phí không?

28

Th6
2021

Tôi có đặt phòng khách sạn đi vào tháng 7, nhưng tình hình dịch bệnh Covid xảy ra như vậy thì tôi có được hủy phòng và không mất phí không?

Với tình hình dịch bệnh hiện tại thì quý khách có thể tạm hoãn chuyến đi và sẽ đổi thời gian chuyến đi vào một thời điểm khác phù hợp hơn ạ. Trường hợp này sẽ được hỗ trợ và không mất phí ạ.