Dương Võ Trọng Khang

Dương Võ Trọng Khang

Human Resource Executive

HRBP – Không chịu được áp lực – Đừng mong có kim cương