Phan Thành Long

Phan Thành Long

Chuyên viên Tuyền thông & Thiết kế

Nếu bạn muốn trở nên kỳ quặc khác người, hãy tự tin khi làm điều đó
If you’re going to be weird, be confident about it
                                                                                   #MattHogan