Văn Viết Cường

Văn Viết Cường

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Đừng bao giờ sợ thất bại. Bạn chỉ cần đúng có một lần trong đời thôi.