25

Th8
2021

VIỆT NAM KIẾN NGHỊ LẬP ‘HÀNH LANG XANH’ CHO DU LỊCH ĐÔNG NAM Á TRONG DỊCH COVID-19

Chiều 24/8, tiếp tục chương trình nghị sự tại Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42), Ủy ban Kinh tế đã họp và xem xét 2 dự thảo Nghị quyết về “Thúc đẩy ASEAN số có tính bao trùm nhằm nâng cao năng lực cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ, vừa (MSME) và tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN” và về “Phục hồi kinh tế sau đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”.
Đề xuất dự thảo Nghị quyết của AIPA-42 về “Phục hồi kinh tế sau đại dịch: Hợp tác du lịch trong ASEAN”, Thái Lan nhấn mạnh đã đến lúc du lịch ASEAN cần cách tiếp cận mới. Tác động của Covid-19 lên ngành du lịch là rất mạnh, ASEAN cũng đã tính đến hợp tác du lịch hướng tới các mục tiêu hội nhập ASEAN, hồi sinh ngành du lịch sau Covid-19.
AIPA cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ kế hoạch phục hồi du lịch trong khu vực, hướng tới du lịch bao trùm, bền vững và tự cường. Dự thảo cũng nêu việc hỗ trợ ngành du lịch với yếu tố quan trọng là vắc xin ngừa Covid-19, đảm bảo cho người dân có thể tiếp cận bình đẳng, với giá cả phải chăng, giúp cho việc phục hồi.
Tham gia tại phiên họp, bên cạnh các ý kiến về việc triển khai các kế hoạch phục hồi ASEAN hậu đại dịch, Đoàn Việt Nam cũng khuyến khích xây dựng cơ chế “bong bóng du lịch”, thiết lập “hành lang xanh”, tạo ra các tuyến đường đặc biệt đến các địa điểm du lịch tại các quốc gia thành viên.