VIETNAM AIRLINES

06

Th1
2021

VIETNAM AIRLINES

Posted By : admin/ 0

ĐIỀU KIỆN VÉ VIETNAM AIRLINES

Hạng phổ thông

Loại giá vé máy bay Phổ thông linh hoạt Phổ thông tiêu chuẩn Phổ thông tiết kiệm Phổ thông siêu tiết kiệm
Hạng đặt chỗ Y-/B-/M- S-/H-/K-/L- Q-/N-/R-/T-/E- A-/G-/P –
Hoàn vé Thu phí 500.000 VNĐ Thu phí 500.000 VNĐ Thu phí 500.000 VNĐ Không được phép
Thay đổi vé Miễn phí Miễn phí Miễn phí Miễn phí
Nâng hạng dịch vụ Thu phí Thu phí Thu phí Không được phép
Hành lý xách tay 12 kg
(Ngoại trừ: các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác: 07 kg)
12 kg
(Ngoại trừ: các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác: 07 kg)
12 kg
(Ngoại trừ: các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác: 07 kg)
12 kg
(Ngoại trừ: các chuyến bay do Pacific Airlines khai thác: 07 kg)
Hành lý kí gửi 01 kiện (23kg) 01 kiện (23kg) 01 kiện (23kg) 01 kiện (23kg)
Go show – Đổi chuyến tại sân bay Miễn phí
Ngoại trừ giai đoạn tết nguyên đán: Thu phí
Thu phí Thu phí Không được phép
 No-show – Khách bỏ chuyến Miễn phí  Thu phí 500.000 VNĐ  Thu phí 500.000 VNĐ Thu phí 500.000 VNĐ
Chọn chỗ trước Miễn phí Miễn phí Thu phí Thu phí
Quầy thủ tục ưu tiên Miễn phí Không được phép Không được phép Không được phép
Phòng khách Bông Sen Không được phép Không được phép Không được phép Không được phép
Hệ số cộng dặm Bông Sen Vàng 100% 80% 60% 10% (chỉ áp dụng với dặm thưởng, không áp dụng với dặm xét hạng)

 

Loại giá vé máy bay Phổ thông đặc biệt linh hoạt Phổ thông đặc biệt tiêu chuẩn
Hạng đặt chỗ W- Z-/U-
Hoàn vé Thu phí 500.000 VNĐ Thu phí 500.000 VNĐ
Thay đổi vé Miễn phí Miễn phí
Nâng hạng dịch vụ Thu phí Thu phí
Hành lý xách tay 12 kg 12 kg
Hành lý kí gửi 01 kiện (32kg) 01 kiện (32kg)
Go show – Đổi chuyến tại sân bay Miễn phí
Ngoại trừ giai đoạn tết nguyên đán: Thu phí
Thu phí
 No-show – Khách bỏ chuyến  Miễn phí 
Ngoại trừ giai đoạn tết nguyên đán: Thu phí 500.000VNĐ
 Thu phí 500.000VNĐ
Chọn chỗ trước Miễn phí Miễn phí
Quầy thủ tục ưu tiên
Phòng khách Bông Sen
Hệ số cộng dặm Bông Sen Vàng 130% 120%

 

 

Điều kiện giá vé hạng Thương gia

Loại giá vé máy bay Thương gia linh hoạt Thương gia tiêu chuẩn
Hạng đặt chỗ J-/C- D-/I-
Hoàn vé Thu phí 500.000 VNĐ Thu phí 500.000 VNĐ
Thay đổi vé Miễn phí Miễn phí
Nâng hạng dịch vụ    
Hành lý xách tay 18 kg 18 kg
Hành lý kí gửi 01 kiện (32kg) 01 kiện (32kg)
Go show – Đổi chuyến tại sân bay Miễn phí, ngoại trừ:
– Giai đoạn tết nguyên đán: Thu phí
– Hạng đặt chỗ C: Thu phí
Thu phí
 No-show – Khách bỏ chuyến  Miễn phí, ngoại trừ: 
– Giai đoạn tết nguyên đán: Thu phí
– Hạng đặt chỗ C: Thu phí
 Thu phí
Chọn chỗ trước Miễn phí Miễn phí
Quầy thủ tục ưu tiên
Phòng khách Bông Sen
Hệ số cộng dặm Bông Sen Vàng 200% 150%