Dương Võ Trọng Khang

Dương Võ Trọng Khang

Chuyên Viên Phòng Nhân Sự

HRBP – Không chịu được áp lực – Đừng mong có kim cương