CÁC DỊCH VỤ 2 BÊN ĐÃ CAM KẾT, HẢI VÂN CÓ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG, ĐỦ VÀ ĐẦY CHO CHÚNG TÔI HAY KHÔNG?

22

Th8
2021

CÁC DỊCH VỤ 2 BÊN ĐÃ CAM KẾT, HẢI VÂN CÓ ĐẢM BẢO THỰC HIỆN ĐÚNG, ĐỦ VÀ ĐẦY CHO CHÚNG TÔI HAY KHÔNG?

Các dịch vụ 2 bên đã cam kết sẽ được thể hiện trong hợp đồng dịch vụ Tour giữa hai bên và các nội dung sẽ được thực hiện đầy đủ và xác nhận thông qua Biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng ngay sau khi kết thúc Tour. Chúng tôi luôn cam kết thực hiện đầy đủ các dịch vụ cam kết giữa hai bên với chất lượng tốt nhất.