Author: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân

Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân Articles

01

Th3
2021
👏👏👏 TIN VUI!!! 👏👏👏
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /4

🥳🥳🥳 TIN VUI!!! 👏👏👏 💥 VIỆT NAM SẼ CÓ 90 TRIỆU LIỀU VẮC XIN – 2021 💥 👉 Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh “năm 2021 chúng tôi đảm bảo không thiếu vắc xin Bộ Y tế 🩺 đang hết sức nỗ lực để triển khai tiêm. Có thể nói rằng, chúng ta triển […]

28

Th2
2021
❤ 9 ý tưởng tổ chức 8/3 cho công ty vui vẻ và thành công nhất ❤
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /7

9 ý tưởng tổ chức 8/3 cho công ty vui vẻ và thành công nhất ———• 8/3 thì năm nào cũng có, thành ra các anh em trong công ty luôn bị làm khó bởi phải nghĩ ra những ý tưởng tổ chức 8-3 cho công ty sao cho vừa vui vẻ, vừa ý nghĩa […]

26

Th2
2021
𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆 𝐒𝐎̂́𝐓!!!
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /8

𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆 𝐒𝐎̂́𝐓!!! 𝑻𝑯𝑨́𝑰 𝑳𝑨𝑵 𝑪𝑶́ 𝑻𝑯𝑬̂̉ 𝑩𝑶̉ 𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑳𝒀 𝑽𝑶̛́𝑰 𝑲𝑯𝑨́𝑪𝑯 𝑫𝑼 𝑳𝑰̣𝑪𝑯 Theo Bangkok Post, 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑎𝑦𝑢𝑡 𝐶ℎ𝑎𝑛-𝑜-𝑐ℎ𝑎 đ𝐚𝐧𝐠 𝐱𝐞𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐲 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐮 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 có 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐞̂𝐦 𝐯𝐚𝐜𝐜𝐢𝐧𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗. Chính quyền vẫn sẽ theo dõi những người này trong suốt thời gian lưu trú tại Thái […]

25

Th2
2021
𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 – 𝐒𝐮𝐧𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐇𝐨̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /14

𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐒𝐮𝐧𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐇𝐨̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛𝐦 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐓𝐚̣𝐦 𝐧𝐠𝐮̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐁𝐮𝐟𝐟𝐞𝐭 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟓/𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 – Thời gian tạm ngưng: 𝐁𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟓/𝟎𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐨 𝐦𝐨̛́𝐢 – 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐝𝐮𝐧𝐠: + 𝑇𝑎̣𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑏𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑡 𝐶𝑜𝑐𝑜𝑛𝑢𝑡 𝐺𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 + […]

24

Th2
2021
CÁC TRANG VÀ THÔNG TIN CHÍNH THỐNG TỪ HẢI VÂN TRAVEL
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /13

Hiện tìm kiếm trên mạng xã hội Facebook hoặc website người dùng không khó để gặp khá nhiều fanpage, trang cá nhân mạo danh Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân. Các trang này thường đăng những chương trình khuyến mãi giá sốc, bán hàng giảm giá… thậm chí chạy quảng cáo trên Facebook […]

24

Th2
2021
𝑯𝑶̣𝑪 𝑺𝑰𝑵𝑯 𝑯𝑨̀ 𝑵𝑶̣̂𝑰 𝑪𝑶́ 𝑻𝑯𝑬̂̉ Đ𝑰 𝑯𝑶̣𝑪 𝑳𝑨̣𝑰 𝑻𝑼̛̀ 𝑻𝑼𝑨̂̀𝑵 𝑺𝑨𝑼
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /8

𝐇𝐎𝐓!!! 𝑯𝑶̣𝑪 𝑺𝑰𝑵𝑯 𝑯𝑨̀ 𝑵𝑶̣̂𝑰 𝑪𝑶́ 𝑻𝑯𝑬̂̉ Đ𝑰 𝑯𝑶̣𝑪 𝑳𝑨̣𝑰 𝑻𝑼̛̀ 𝑻𝑼𝑨̂̀𝑵 𝑺𝑨𝑼 Chiều 𝟐𝟐/𝟐, 𝐵𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ đ𝑎̣𝑜 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔, 𝑐ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑-19 𝑇𝑃 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 làm việc trực tuyến với các đơn vị trực thuộc, 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊 đã có 𝟕 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐠𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐚 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗 𝐦𝐨̛́𝐢. Tuy nhiên, ông 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 Đ𝑢̛́𝑐 𝐻𝑎̣𝑛ℎ, 𝑃ℎ𝑜́ […]

20

Th2
2021
TIN NÓNG HỔI!!! 𝑺𝑼𝑵𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 – THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /23

𝐓𝐈𝐍 𝐍𝐎́𝐍𝐆 𝐇𝐎̂̉𝐈!!! 𝑺𝑼𝑵𝑾𝑶𝑹𝑳𝑫 – 𝑻𝑯𝑶̂𝑵𝑮 𝑩𝑨́𝑶 𝑪𝑯𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 𝑺𝒖𝒏 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑯𝒐̀𝒏 𝑻𝒉𝒐̛𝒎 𝑵𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝑷𝒂𝒓𝒌 – 𝑳𝒊̀ 𝒙𝒊̀ 100,000đ/𝒗𝒆́ 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒖𝒂 𝑪𝒐𝒎𝒃𝒐 𝑨𝒍𝒍 𝑰𝒏 𝑶𝒏𝒆 2 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 (𝑪𝒂́𝒑 𝒕𝒓𝒆𝒐 02 𝑪𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 + 𝑪𝑽𝑵 + 𝑩𝒖𝒇𝒇𝒆𝒕 𝒕𝒓𝒖̛𝒂) 𝐂𝐨𝐦𝐛𝐨/𝟏 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 Người lớn: 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́: 𝟓𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍𝐃 Trẻ em: 𝐆𝐢𝐚́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́: 𝟑𝟔𝟎,𝟎𝟎𝟎𝐕𝐍 Thời gian áp […]

17

Th2
2021
💜 KHAI XUÂN TÂN SỬU 2021 💜
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /41

Sáng ngày 17/02/2021 (mùng 06 tết) năm Tân Sửu, tập thể CB – CNV Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Du Lịch Quốc Tế Hải Vân có mặt đông đủ tại trụ sở chính tại 154 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. Hcm để dự “Lễ Khai Xuân Tân […]

14

Th2
2021
❤️❤️❤️ THẾ GIỚI NGẬP TRÀN TÌNH YÊU TRONG NGÀY VALENTINE ❤️❤️❤️
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /28

Valentine đã đến, dịp lễ dành cho tình yêu, tình nhân là cơ hội để bạn có thể tỏ tình với người mà mình “thầm thương trộm nhớ”. Đây cũng là ngày để đôi lứa thể hiện tình cảm, sự yêu thương, quan tâm dành cho nhau. Vậy thì những món quà ý nghĩa ngày […]

13

Th2
2021
CÙNG HẢI VÂN TRAVEL CHUNG TAY CHỐNG DỊCH, ĐẨY LÙI COVID-19
Posted by: Công ty Du lịch Quốc tế Hải Vân /43

TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỊCH COVID-19 Đại dịch Covid-19 còn được gọi là dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona hay dịch virus corona Vũ Hán, là một đại dịch truyền nhiễm gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Dịch bắt đầu bùng phát từ tháng 12 năm 2019 tại thành phố Vũ Hán […]