Các hãng phục vụ đồ ăn trên những chặng bay nào ?

28

Th6
2021

Các hãng phục vụ đồ ăn trên những chặng bay nào ?

Tùy theo thời gian bay thực tế (tính từ giờ cất cánh và giờ hạ cánh), các hãng có các quy định gần như giống nhau như sau :

  • Thời gian bay thực tế ≤ 02 giờ: Chỉ phục vụ nước uống
  • Thời gian bay thực tế > 02 giờ: Phục vụ bữa nhẹ nguội với hạng ghế thường (Economy), phục vụ bữa nhẹ nóng với hạng ghế thương gia (Business).