CÁC HÃNG PHỤC VỤ ĐỒ ĂN TRÊN NHỮNG CHẶNG BAY NÀO ?

05

Th8
2021

CÁC HÃNG PHỤC VỤ ĐỒ ĂN TRÊN NHỮNG CHẶNG BAY NÀO ?

Tùy theo thời gian bay thực tế (tính từ giờ cất cánh và giờ hạ cánh), các hãng có các quy định gần như giống nhau như sau :

  • Thời gian bay thực tế ≤ 02 giờ: Chỉ phục vụ nước uống
  • Thời gian bay thực tế > 02 giờ: Phục vụ bữa nhẹ nguội với hạng ghế thường (Economy), phục vụ bữa nhẹ nóng với hạng ghế thương gia (Business).