CÁC HÃNG PHỤC VỤ ĐỒ ĂN TRÊN NHỮNG CHẶNG BAY NÀO ?

09

Th10
2021

CÁC HÃNG PHỤC VỤ ĐỒ ĂN TRÊN NHỮNG CHẶNG BAY NÀO ?

Tùy theo thời gian bay thực tế (tính từ giờ cất cánh và giờ hạ cánh), các hãng có các quy định gần như giống nhau như sau :

Thời gian bay thực tế ≤ 02 giờ: Chỉ phục vụ nước uống

Thời gian bay thực tế > 02 giờ: Phục vụ bữa nhẹ nguội với hạng ghế thường (Economy), phục vụ bữa nhẹ nóng với hạng ghế thương gia (Business).

Từ 5:30 am – trước 08:00 am: phục vụ ăn sáng,                             

Từ 11:00 am – trước 01:30 pm: phục vụ ăn trưa,                                      

Từ 5:30 pm – trước 8:00 pm: phục vụ ăn tối.