CHECK IN KHÁCH SẠN NHƯNG QUÊN MANG CMND PHẢI LÀM SAO?

05

Th8
2021

CHECK IN KHÁCH SẠN NHƯNG QUÊN MANG CMND PHẢI LÀM SAO?

Quý khách hàng có thể thay thế CMND bằng những giấy tờ khác như: bằng lái xe, hộ chiếu. Trường hợp, quý khách không có bất kì giấy tờ tùy thân nào thì buộc phải có xác nhận của người bảo hộ đi cùng và người đó có đầy đủ giấy tờ tùy thân.