CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING CÓ THỂ LÀM VỚI SỐ LƯỢNG KHÁCH TỐI ĐA LÀ BAO NHIÊU, VÀ KẾT HỢP VỚI NHIỀU ĐỊA HÌNH KHÁC NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

22

Th8
2021

CHƯƠNG TRÌNH TEAM BUILDING CÓ THỂ LÀM VỚI SỐ LƯỢNG KHÁCH TỐI ĐA LÀ BAO NHIÊU, VÀ KẾT HỢP VỚI NHIỀU ĐỊA HÌNH KHÁC NHAU ĐƯỢC KHÔNG?

Hải Vân Travel đang có nhiều gói sản phẩm Teambuilding dành cho nhiều đối tượng, số lượng và loại hình khác nhau. Địa điểm tổ chức sẽ được khảo sát và lên ý tưởng thiết kế chương trình theo yêu cầu Quý khách.