CÓ BẮT BUỘC PHẢI TIP KHI VÀO KHÁCH SẠN 5 SAO?

12

Th8
2021

CÓ BẮT BUỘC PHẢI TIP KHI VÀO KHÁCH SẠN 5 SAO?

Hiện tại, không có quy định nào bắt buộc phải tip khi vào khách sạn 5 sao. Quy định về tiền tip, sẽ phụ thuộc vào văn hóa của từng quốc gia và theo sự chủ động của khách hàng khi khách cảm thấy rất hài lòng với dịch vụ.