ĐOÀN THAM GIA CÓ NHIỀU CON NÍT DỄ BỊ THẤT LẠC TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN ĐÔNG ĐÚC, HẢI VÂN CÓ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÁC BÉ KHÔNG?

12

Th8
2021

ĐOÀN THAM GIA CÓ NHIỀU CON NÍT DỄ BỊ THẤT LẠC TẠI CÁC ĐIỂM THAM QUAN ĐÔNG ĐÚC, HẢI VÂN CÓ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO CÁC BÉ KHÔNG?

Đối với các chương trình có sự tham gia của các bé (Trẻ me dưới 11 tuổi) chúng tôi luôn dặn dò Quý khách về những yêu cầu và Quy định khi tham gia. HDV của đoàn sẽ liên tục hỗ trợ các gia đình có trẻ em đi cùng và đảm bảo an toàn dành cho trẻ em khi tham gia chương trình.