DOANH NGHIỆP TÔI MUỐN TỰ THIẾT KẾ LỊCH TRÌNH THAM QUAN VÀ LÊN Ý TƯỞNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILIDNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG? GÍA TOUR CÓ ĐƯỢC GIẢM KHÔNG?

22

Th8
2021

DOANH NGHIỆP TÔI MUỐN TỰ THIẾT KẾ LỊCH TRÌNH THAM QUAN VÀ LÊN Ý TƯỞNG XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILIDNG CÓ ĐƯỢC KHÔNG? GÍA TOUR CÓ ĐƯỢC GIẢM KHÔNG?

Đối với các chương trình Tour dành cho Quý công ty doanh nghiệp, tùy theo yêu cầu và nội dung tư vấn theo yêu cầu ban đầu, các gói chương trình Team Building – gala Dinner  – Hội nghị – Lễ kỉ niệm – Family day đi kèm theo tour sẽ được tính chi phí riêng hoặc bao gồm. Vì vậy, Quý khách hàng có thể yêu cầu chúng tôi tư vấn theo ý tưởng của Quý khách hoặc tách riêng gói Team Building tự tổ chức.