ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NHƯ NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NGỒI XE LĂN, NGƯỜI CẦN SỬ DỤNG OXY LIÊN TỤC… , CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO ? CÓ ƯU TIÊN GÌ ?

05

Th8
2021

ĐỐI VỚI NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT NHƯ NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NGỒI XE LĂN, NGƯỜI CẦN SỬ DỤNG OXY LIÊN TỤC… , CÁC HÃNG HÀNG KHÔNG CÓ NHỮNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO ? CÓ ƯU TIÊN GÌ ?

Dịch vụ phục vụ khách cần mua thêm chỗ để đặt chân (chân phải/chân trái/cả hai chân) Đây là dịch vụ trợ giúp hành khách là người bệnh có yêu cầu mua thêm chỗ ở hàng ghế phía trước liền kề chỗ ngồi của hành khách trên cùng chuyến bay để đặt chân. Điều kiện vận chuyển: Yêu cầu về dịch vụ cần đặt trước ít nhất 24 tiếng so với thời gian dự định cất cánh. Hành khách và chỗ mua thêm phải được đặt chỗ trên cùng một hạng ghế của một chuyến bay. Không chấp nhận vận chuyển khách yêu cầu dịch vụ cả hai chân mà không có người đi cùng. Số lượng tối đa hành khách yêu cầu dịch vụ được chấp nhận chuyên chở trên một chuyến bay tuỳ thuộc vào từng loại máy bay.