KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ HDV VÌ NHIỀU LÝ DO VÀ YÊU CẦU THAY THẾ HƯỚNG DẪN VIÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

22

Th8
2021

KHÁCH KHÔNG HÀI LÒNG VỀ HDV VÌ NHIỀU LÝ DO VÀ YÊU CẦU THAY THẾ HƯỚNG DẪN VIÊN CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Trong trường hợp HDV của đoàn không đảm bảo nghiệp vụ, thái độ và phục vụ không tốt, Quý khách hàng vui long báo ngay cho chúng tôi để kịp thời xử lý. Việc thay đổi HDV sẽ được linh động xử lý để đảm bảo sự hài lòng dành cho khách hàng.