KHI GẦN ĐẾN HẠN SẮP HẾT HẠN CỦA VOUCHER/ COMBO, MÀ TÔI VẪN CHƯA SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC THÌ CÓ ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA VOUCHER/ COMBO KHÔNG Ạ?

09

Th10
2021

KHI GẦN ĐẾN HẠN SẮP HẾT HẠN CỦA VOUCHER/ COMBO, MÀ TÔI VẪN CHƯA SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐƯỢC THÌ CÓ ĐƯỢC GIA HẠN HIỆU LỰC CỦA VOUCHER/ COMBO KHÔNG Ạ?

Voucher/Combo là những sản phẩm được sử dụng trong khoảng thời gian nhất định. Không thể gia hạn thêm thời gian được. Qúy khách có thể bán hoặc tặng cho người thân bạn bè.