MỘT SỐ HÀNH KHÁCH TRONG ĐOÀN KHÔNG BIẾT BƠI LIỆU KHI THAM GIA THAM QUAN TRÊN GHE, THUYỀN CÓ CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN KHÔNG?

12

Th8
2021

MỘT SỐ HÀNH KHÁCH TRONG ĐOÀN KHÔNG BIẾT BƠI LIỆU KHI THAM GIA THAM QUAN TRÊN GHE, THUYỀN CÓ CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN KHÔNG?

Đối với các chương trình tham quan có kết hợp sử dụng dịch vụ trên biển như ghe, thuyền, tàu và các phương tiện giải trí trên biển, HDV của đoàn và phía công ty luôn thông báo những nội dung yêu cầu cần lưu ý trong đó có nội dung nhắc nhở dành cho các hành khách không biết bơi tham gia các hoạt động này.

Chúng tôi luôn khuyến cáo về mức độ nguy hiểm – an toàn trong quá trình tham gia và luôn yêu cầu đảm báo an toàn tuyệt đối dành cho Quý khách trước khi sử dụng dịch vụ. 

Trong trường hợp này, Quý khách có thể yêu cầu từ chối không tham gia hoặc nếu có tham gia Hải Vân Travel luôn đảm báo tính an toàn tuyệt đối của dịch vụ và có chuyên viên hướng dẫn giám sát đi kèm để đảm bảo an toàn cho Quý khách.