NẾU TÔI THAY ĐỔI YÊU CẦU ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN, TÔI SẼ VẪN ĐƯỢC TÍNH CÙNG GIÁ CHỨ?

05

Th8
2021

NẾU TÔI THAY ĐỔI YÊU CẦU ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN, TÔI SẼ VẪN ĐƯỢC TÍNH CÙNG GIÁ CHỨ?

Về giá thay đổi hay không sẽ phụ thuộc vào tình trạng phòng và ngày khách hàng sử dụng dịch vụ phù hợp hơn. Trường hợp này sẽ được hỗ trợ và không mất phí.