Nếu tôi thay đổi yêu cầu đặt phòng khách sạn, tôi sẽ vẫn được tính cùng giá chứ?

28

Th6
2021

Nếu tôi thay đổi yêu cầu đặt phòng khách sạn, tôi sẽ vẫn được tính cùng giá chứ?

Về giá thay đổi hay không sẽ phụ thuộc vào tình trạng phòng và ngày khách hàng sử dụng dịch vụ ạ.