NẾU TRONG LÚC ĐANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH, NHƯNG XE DU LỊCH CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BỊ HƯ HỎNG GIỮA ĐƯỜNG, HẢI VÂN SẼ KHẮC PHỤC SỰ CỐ RA SAO ĐỂ ĐOÀN CHÚNG TÔI KỊP CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VUI CHƠI?

22

Th8
2021

NẾU TRONG LÚC ĐANG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH, NHƯNG XE DU LỊCH CỦA CÔNG TY CUNG CẤP BỊ HƯ HỎNG GIỮA ĐƯỜNG, HẢI VÂN SẼ KHẮC PHỤC SỰ CỐ RA SAO ĐỂ ĐOÀN CHÚNG TÔI KỊP CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN VUI CHƠI?

Đối với các trường hợp sự cố hư xe dọc đường, Phòng điều hành của Hải Vân Travel sẽ ngay lập tức xử lý thay thế hoặc bổ sung phương tiện di chuyển để đảm bảo lịch trình dành cho Quý khách trong thời gian nhanh nhất.