NẾU TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH 1 NGÀY, VÀI NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI BỊ BỆNH ĐỘT XUẤT KHÔNG THAM GIA ĐƯỢC THÌ CÓ BỊ TÍNH PHÍ CHARGE HAY KHÔNG ?

22

Th8
2021

NẾU TRƯỚC NGÀY KHỞI HÀNH 1 NGÀY, VÀI NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI BỊ BỆNH ĐỘT XUẤT KHÔNG THAM GIA ĐƯỢC THÌ CÓ BỊ TÍNH PHÍ CHARGE HAY KHÔNG ?

Đối với các trường hợp vắng mặt không tham gia được chuyến đi trước 1 ngày, theo quy định của hợp đồng đối với các khoản charge phí 24h chúng tôi sẽ linh động xử lý dành cho Quý khách hàng bị bệnh đột cuất cá giấy chứng nhận của bác sĩ/ bệnh viện điều trị và thương lượng các nội dung có thể hoàn trả, giảm bớt trong hợp đồng dành cho khách hàng.