PACIFIC AIRLINES

06

Th1
2021

PACIFIC AIRLINES

ĐIỀU KIỆN VÉ PACIFIC AIRLINES

Giá vé trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: Bằng 90% giá vé người lớn.

Hạng Phổ thông linh hoạt:

 1. Các hạng đặt chỗ: Y, B, M
 2. Hoàn vé: được phép, phí 500.000 VNĐ.
 3. Thay đổi vé: miễn phí (áp dụng thu phí 360.000 đồng trong giai đoạn cao điểm Tết)
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. No-show – Khách bỏ chuyến: miễn phí (áp dụng thu phí 500.000 đồng trong giai đoạn cao điểm Tết)
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 2. Đổi tên: được phép, phí 360.000 VNĐ
 3. Chọn chỗ ngồi trước: miễn phí
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: không áp dụng.

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá vé trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: bằng 90% giá vé người lớn.

Hạng Phổ thông tiêu chuẩn:

 1. Các hạng đặt chỗ: S, H, K, L
 2. Hoàn vé: được phép, phí 500.000 đồng
 3. Thay đổi vé: miễn phí (áp dụng thu phí 360.000 đồng trong giai đoạn cao điểm Tết)
 • Vé chỉ được phép thay đổi sang hành trình/loại giá mới bằng hoặc cao tiền hơn.
 • Khách phải trả chênh lêch giá vé phát sinh nếu có.
 • Thay đổi nhiều chặng bay: áp dụng mức phí cao nhất của các chặng bay thay đổi.
 • Phí thay đổi không được hoàn trong mọi trường hợp.
 1. No-show – Khách bỏ chuyến: thu phí 500.000 đồng
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 2. Đổi tên: được phép, phí 360.000 VNĐ
 3. Chọn chỗ ngồi trước: miễn phí
 4. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: không áp dụng.

Quý khách có thể mua thêm hành lý ký gửi tại QUẢN LÝ ĐẶT CHỖ.

 1. Giá vé trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: bằng 90% giá vé người lớn.

Hạng Phổ thông tiết kiệm:

 1. Các hạng đặt chỗ: Q, N, R, T, E
 2. Hoàn vé: không được phép
 3. Thay đổi vé: thu phí 360.000 đồng
 4. No-show – Khách bỏ chuyến: thu phí 500.000 VND
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 5. Đổi tên: thu phí 360.000 đồng
 6. Chọn chỗ ngồi trước: được phép, tính phí
 7. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg

 1. Hành lý ký gửi: không áp dụng.
 2. Giá vé trẻ em từ 2 đến 12 tuổi: bằng 90% giá vé người lớn.

Hạng Phổ thông Siêu tiết kiệm:

 1. Các hạng đặt chỗ: A, G, P
 2. Hoàn vé: không được phép
 3. Thay đổi vé: không được phép
 4. No-show – Khách bỏ chuyến: không áp dụng
  Khách bỏ chuyến là những khách hàng có vé, chỗ đã được xác nhận trên chuyến bay nhưng yêu cầu hủy chỗ trong khoảng thời gian 3h trước giờ bay hoặc không có mặt tại sân bay để thực hiện chuyến bay.
 5. Đổi tên: không được phép
 6. Chọn chỗ ngồi trước: được phép, tính phí
 7. Hành lý xách tay: 07kg.

Qúy khách có thể mang 01 kiện và 01 phụ kiện với tổng trọng lượng tối đa 7kg