PHẢI LÀM GÌ NẾU NHƯ TOUR CỦA MÌNH BỊ HỦY VỚI LÝ DO TỪ PHÍA HẢI VÂN TRAVEL?

12

Th8
2021

PHẢI LÀM GÌ NẾU NHƯ TOUR CỦA MÌNH BỊ HỦY VỚI LÝ DO TỪ PHÍA HẢI VÂN TRAVEL?

Khi quý khách hàng quyết định đặt chương trình du với HẢI VÂN TRAVEL thì chúng tôi sẽ thực hiện một bộ hợp đồng được ký kết bởi 2 bên. Trong hợp đồng, luôn luôn có những điều khoản hủy phạt khi một bên đơn phương hủy tour/ hủy hợp đồng ạ.