PHÒNG KINH DOANH

31

Th12
2020

PHÒNG KINH DOANH

TRẦN PHAN NHÂN

Chức danh: Phó Phòng Kinh Doanh Khách Đoàn

HÃY LÀM NHỮNG VIỆC BÌNH THƯỜNG BẰNG LÒNG SAY MÊ PHI THƯỜNG

        – DU LỊCH LÀ THỨ DUY NHẤT BẠN MUA MÀ KHIẾN BẠN GIÀU THÊ

 

 

 

VÕ BẢO THIÊN

Chức danh: Chuyên Viên Phòng Khách Lẻ

Bạn không thể kết nối các điểm trong đời bạn khi nhìn về phía trước; bạn chỉ có thể kết nối chúng khi nhìn lại phía sau. Vì vậy bạn phải tin tưởng rằng các điểm đó rồi sẽ kết nối trong tương lai. Bạn phải tin vào cái gì đó – lòng can đảm, vận mệnh, cuộc đời, nghiệp chướng, bất cứ điều gì.

                                                                            – Steve Jobs –