: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO KHÁCH ĐOÀN NHƯ THÊ NÀO? THỜI HẠN THANH LÝ HĐ RA SAO?

12

Th8
2021

: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHO KHÁCH ĐOÀN NHƯ THÊ NÀO? THỜI HẠN THANH LÝ HĐ RA SAO?

Đối với các chương trình dành cho khách đoàn, hợp đồng sẽ được quy định tùy vào nội dung thương lượng giữa hai bên với mức tối thiểu là 40-50% tổng số tiền hợp đồng được thanh toán trước xem như chi phí đặt cọc dịch vụ cho chương trình, ngay sau khi ký kết hợp đồng.

Thời hạn thanh lý hợp đồng là 7 ngày sau khi kết thúc chương trình và sau khi Quý khách hàng/Quý đối tác nhận được hồ sơ thanh lý đầy đủ, bao gồm:

Biên bản nghiệm thu thanh lý

Hóa đơn VAT của chương trình