QUY ĐỊNH CỦA CÁC HÃNG VỚI HÀNH KHÁCH TRỄ CHUYẾN NHƯ THẾ NÀO ?

05

Th8
2021

QUY ĐỊNH CỦA CÁC HÃNG VỚI HÀNH KHÁCH TRỄ CHUYẾN NHƯ THẾ NÀO ?

Trong trường hợp hành khách có mặt tại sân bay trong khoảng thời gian đã đóng quầy làm thủ tục check in cho tới 30 phút sau khi chuyến bay đã cất cánh, hành khách có thể tiếp tục hành trình trên chuyến bay kế tiếp (còn chỗ), cách chuyến bay cũ không quá 48 giờ. Quý khách sẽ phải đóng phí trễ chuyến theo quy định của từng hãng tại sân bay để được làm thủ tục cho chuyến bay kế tiếp.