QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN NHẬN PHÒNG VÀ TRẢ PHÒNG CỦA KHÁCH SẠN THẾ NÀO ?

05

Th8
2021

QUY ĐỊNH VỀ THỜI GIAN NHẬN PHÒNG VÀ TRẢ PHÒNG CỦA KHÁCH SẠN THẾ NÀO ?

Giờ nhận và trả phòng thông thường tại các khách sạn là:

Check in: 14h00

Check out: 12h00

Tuy nhiên, có một số khách sạn đặc biệt ở khu vực Long Hải – Hồ Tràm sẽ cho khách check in: 16h00 và giờ check out: 12h00