SAU KHI DÙNG BỮA CƠM ĐẦU TIÊN Ở KHÁCH SẠN, KHÁCH ĐỀ NGHỊ HUỶ NHỮNG BỮA ĂN SAU ĐÓ ĐỂ THAY VÀO ĐÓ SỬ DỤNG BỮA ĂN TẠI CÁC NHÀ HÀNG KHÁC CÓ ĐƯỢC KHÔNG VÀ BỊ PHỤ PHÍ RA SAO?

12

Th8
2021

SAU KHI DÙNG BỮA CƠM ĐẦU TIÊN Ở KHÁCH SẠN, KHÁCH ĐỀ NGHỊ HUỶ NHỮNG BỮA ĂN SAU ĐÓ ĐỂ THAY VÀO ĐÓ SỬ DỤNG BỮA ĂN TẠI CÁC NHÀ HÀNG KHÁC CÓ ĐƯỢC KHÔNG VÀ BỊ PHỤ PHÍ RA SAO?

Đối với những trường hợp thay đổi dịch vụ nhà hàng ăn uống trong chương trình, nếu có thay đổi Quý khách hàng có thể báo trước cho Hải Vân Travel 24 giờ, Trong trường hợp dịch vụ ăn uống không đảm bảo, chúng tôi sẽ linh động xử lý thay đổi dịch vụ nhà hàng phù hợp, nếu có phát sinh chi phí hai bên sẽ cùng nhau thương lượng theo điều khoản trong Hợp đồng giữa hai bên liên quan đến dịch vụ này.