Sau khi làm các thủ tục check in tại sân bay và lên máy bay, tôi sẽ được hướng dẫn vào ghế ngồi của mình như thế nào ?

28

Th6
2021

Sau khi làm các thủ tục check in tại sân bay và lên máy bay, tôi sẽ được hướng dẫn vào ghế ngồi của mình như thế nào ?

Sẽ có tiếp viên hàng không đón khách tại cửa vào máy bay và 1 – 2 tiếp viên đón khách trong máy bay. Quý khách sẽ được các tiếp viên trên máy bay hướng dẫn chổ ngồi sau khi tiếp viên được xem thông tin chổ ngồi của quý khách được in trên vé.