SAU KHI THANH TOÁN COMBO, VOUCHER XONG CHÚNG TÔI SẼ NHẬN LẠI XÁC NHẬN GÌ TỪ PHÍA CÔNG TY ?

05

Th8
2021

SAU KHI THANH TOÁN COMBO, VOUCHER XONG CHÚNG TÔI SẼ NHẬN LẠI XÁC NHẬN GÌ TỪ PHÍA CÔNG TY ?

Dạ khi thanh toán combo, voucher xong Hải Vân Travel sẽ gửi xác nhận qua email và phiếu xác nhận đã thanh toán và dặt dịch vụ ạ