SAU KHI THANH TOÁN COMBO, VOUCHER XONG CHÚNG TÔI SẼ NHẬN LẠI XÁC NHẬN GÌ TỪ PHÍA CÔNG TY ?

12

Th7
2021

SAU KHI THANH TOÁN COMBO, VOUCHER XONG CHÚNG TÔI SẼ NHẬN LẠI XÁC NHẬN GÌ TỪ PHÍA CÔNG TY ?

Khi thanh toán combo, voucher xong Hải Vân xẽ gửi xác nhận qua email và phiếu xác nhận đã thanh toán và dặt dịch vụ.