THỜI LƯỢNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING THƯỜNG KHOẢNG BAO LÂU?

22

Th8
2021

THỜI LƯỢNG TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TEAMBUILDING THƯỜNG KHOẢNG BAO LÂU?

Thời gian tổ chức các gói chương trình Team Building sẽ từ 60 phút đến 120 phút hoặc nhiều hơn tủy theo gói dịch vụ mà Quý khách lựa chọn.