TÔI CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH, ĐIỂM THAM QUAN NGAY LÚC THAM GIA TOUR SO VỚI LỊCH TRÌNH TOUR ĐÃ KÝ KẾT GIỮA 2 BÊN HAY KHÔNG

12

Th8
2021

TÔI CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI LỊCH TRÌNH, ĐIỂM THAM QUAN NGAY LÚC THAM GIA TOUR SO VỚI LỊCH TRÌNH TOUR ĐÃ KÝ KẾT GIỮA 2 BÊN HAY KHÔNG

Đối với việc thay đổi lịch trình, điểm tham quan ngay lúc tham gia tour, chúng tôi sẽ linh động thay đổi hỗ trợ Quý khách hàng với các gói / chương trình tham quan tương tự với tời gian/ chi phí tham quan tương ứng. Ngoại trừ các điểm tham quan có tốn phí, chúng tôi sẽ trao đổi và báo cho Quý khách hàng và thống nhất.