TÔI KHÔNG QUEN NGỦ CHUNG VỚI NGƯỜI LẠ VÀ CÓ TIẾNG ỒN KHI NGỦ SẼ LÀM TÔI KHÓ CHỊU, VẬY TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU Ở RIÊNG 1 MÌNH KHÔNG? PHÍ PHỤ THU NHƯ THẾ NÀO Ạ?

12

Th8
2021

TÔI KHÔNG QUEN NGỦ CHUNG VỚI NGƯỜI LẠ VÀ CÓ TIẾNG ỒN KHI NGỦ SẼ LÀM TÔI KHÓ CHỊU, VẬY TÔI CÓ THỂ YÊU CẦU Ở RIÊNG 1 MÌNH KHÔNG? PHÍ PHỤ THU NHƯ THẾ NÀO Ạ?

Được, khi ngủ riêng một phòng thì quý khách sẽ trả chi phí cho nguyên một phòng (2 khách). Phụ phí sẽ phụ thuộc vào gia đoạn kiểm tra tình trạng phòng