Tôi muốn đổi ngày bay, giờ bay thì có mất phí không ?

28

Th6
2021

Tôi muốn đổi ngày bay, giờ bay thì có mất phí không ?

Có mất phí đổi ngày và giờ bay, phí đổi sẽ phụ thuộc vào từng hãng hàng không. Ngoài ra, sẽ đóng thêm khoảng chênh lệch (nếu có) đối với giờ bay ngày bay mới