TÔI MUỐN MUA VOUCHER ĐỂ TẶNG CHO NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ?

09

Th10
2021

TÔI MUỐN MUA VOUCHER ĐỂ TẶNG CHO NGƯỜI KHÁC THÌ PHẢI LÀM NHƯ THẾ NÀO ?

Khách hàng chỉ đặt voucher với Hải Vân Travel và cung cấp giúp Hải Vân Travel thông tin của khách được tặng voucher ạ