TÔI THƯỜNG ĐI TOUR DU LỊCH, VIỆC CHỜ ĐỢI MỌI NGƯỜI ĐẾN VÀ TẬP TRUNG DI CHUYỂN RẤT MẤT THỜI GIAN VÀ MỆT MỎI KHI NHIỀU VỊ KHÁCH TRỄ HẸN VẬY CÓ CÁCH NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI QUÁ NHIỀU NHƯ VẬY KHÔNG?

12

Th8
2021

TÔI THƯỜNG ĐI TOUR DU LỊCH, VIỆC CHỜ ĐỢI MỌI NGƯỜI ĐẾN VÀ TẬP TRUNG DI CHUYỂN RẤT MẤT THỜI GIAN VÀ MỆT MỎI KHI NHIỀU VỊ KHÁCH TRỄ HẸN VẬY CÓ CÁCH NÀO ĐỂ CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI CHỜ ĐỢI QUÁ NHIỀU NHƯ VẬY KHÔNG?

Về nội dung tập kết các chuyến du lịch dành cho khách đoàn, chúng tôi sẽ luôn trao đổi trước về giờ tập trung và khởi hành với Ban tổ chức của chương trình, đối với các trường hợp đến trễ ảnh hưởng đến chuyến đi, nếu lập lại nhiều lần sẽ được Ban tổ chức chương trình của Quý công ty xử lý.

(Câu hỏi này cũng có thể sử dụng cho trường hợp khách lẻ -> thời gian tập trung trong chương trình tham quan)