TRONG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BIỂN ĐẢO, VÀI DU KHÁCH TRONG ĐOÀN CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LẶN NGẮM SAN HÔ, THẢ RÙA BIỂN THÌ CÓ ĐƯỢC HOÀN TIỀN LẠI KHÔNG?

12

Th8
2021

TRONG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH BIỂN ĐẢO, VÀI DU KHÁCH TRONG ĐOÀN CHÚNG TÔI KHÔNG MUỐN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LẶN NGẮM SAN HÔ, THẢ RÙA BIỂN THÌ CÓ ĐƯỢC HOÀN TIỀN LẠI KHÔNG?

Đối với các chương trình biển đảo hiện nạy, để bảo tồn động vật thiên nhiên hoang dã, chúng tôi không cung cấp dịch vụ liên quan đến các động vật quý hiếm cần được bảo tồn như rùa biển (Côn Đảo).

Đối với các dịch vụ trong các chương trình biển đảo, BTC chương trình có thể lựa chọn bao gồm hoặc không bao gồm tùy theo nhu cầu và lịch trình phù hợp. Trong trường hợp Quý khách đã lựa chọn bao gồm dịch vụ: “Lặn ngắm san hô” bao gồm trong chương trình, tuy nhiên vì lý do khách quan, thời tiết không thể sử dụng dịch vụ chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách về các điều khoản hoàn hủy dịch vụ này ngay trên tour, sau đó theo điều khoản của hợp đồng sẽ xử lý việc thanh toán sau khi kết thúc chương trình.