TRONG ĐOÀN CÓ MỘT SỐ NGƯỜI SỨC KHỎE KHÔNG TỐT LIỆU CÓ THỂ THAM GIA TOUR TREKKING?

12

Th8
2021

TRONG ĐOÀN CÓ MỘT SỐ NGƯỜI SỨC KHỎE KHÔNG TỐT LIỆU CÓ THỂ THAM GIA TOUR TREKKING?

Đối với từng chương trình Trekking của Hải Vân Travel, chúng tôi luôn thông báo về những yêu cầu cần và đủ để tham gia chuyến đi liên quan đến: thể lực, sức khỏe, bệnh lý cá nhân, v.v… Đối với những trường hợp đạt yêu cầu sẽ được tham gia chuyến đi. Quý khách vui long trao đổi kỹ về các nội dung liên qquan đến sức khỏe và bệnh lý cho BTC trước khi tham gia chuyến đi hoặc liên hệ số Hotline để chuyên viên của chúng tôi tư vấn cho Quý khách