Trong hành trình bay, tôi được cung cấp những dịch vụ nào ? Dịch vụ nào theo yêu cầu sẽ phải trả thêm phí? Mức phí là bao nhiêu ?

28

Th6
2021

Trong hành trình bay, tôi được cung cấp những dịch vụ nào ? Dịch vụ nào theo yêu cầu sẽ phải trả thêm phí? Mức phí là bao nhiêu ?

Những dịch vụ được cung cấp sẽ phụ thuộc vào hãng hàng không và hạng vé.

Thường những dịch vụ phải trả thêm như: phí hành lý ký gửi (đối với những hãng hàng không giá rẻ), dịch vụ ăn uống trên máy bay.